Tóm lược giao dịch Sheung Wan của 8/2016

45 Giao dịch ( 95,65% )
Giá trung bình HKD $5,22 M ( 31,23% )
Giá trung bình HKD $11.196 ft2 ( 11,20% )
{{contentString}}
Kết quả giao dịch gần đây tại Sheung Wan
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2