Ref: 2926854 | Last Modified: 28-02-2020
Agency Property ID: Savills 311463

The Avenue

The Avenue, Queen's Road East , Loan Tử , Hồng Kông

Bán: 15.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 58.233 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
1   1   0
Diện tích gộp: 0 sqft ( 0 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 442 sqft ( 33.937 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Located next to Wanchai MTR station and surrounded by Grade A office buildings, including 28 Hennessy Road, Pacific Place I to III, Hopewell Centre, Central Plaza. Rare themed street “Avenue Walk”, featuring the old Hong Kong features and boutique brand shops. (Stock Reference Number: 311463; Advertisement Date: 2020-04-01)

Tiện nghi:
  • Ban công
Loan Tử Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Loan Tử
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Bán 5,25 Flat A, Floor 5, Yanville, Wan Chai 475 $11.053,0
9/14/16 Bán 8,35 Flat 3, Floor 29, J Residence, Wan Chai 586 $14.249,0
9/13/16 Bán 4,52 Flat C, Floor 4, Wealthy Mansion, Wan Chai 474 $9.536,0
9/12/16 Bán 4,98 Flat D, Floor 5, Yanville, Wan Chai 475 $10.484,0
9/9/16 Bán 5,00 Flat B, Floor 16, Kam Sing Mansion, Wan Chai 510 $9.804,0
9/8/16 Bán 3,60 Flat D, Floor 5, Brilliant Court, Wan Chai 268 $13.433,0
9/8/16 Bán 23,08 Flat D, Floor 29, Block 1, Starcrest, Wan Chai 1.015 $22.739,0
9/7/16 Bán 3,60 Flat 1, Floor 21, Block B, Kin Lee Building, Wan Chai 441 $8.163,0
9/6/16 Bán 3,60 Flat C, Floor 12, Fu Yuen, Wan Chai 366 $9.836,0
9/6/16 Bán 6,00 Flat A, Floor 33, Li Chit Garden, Wan Chai 508 $11.811,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Residential Services
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: C-002450
Savills HK