Ref: 2942175 | Last Modified: 14-05-2024
Agency Property ID: landmarkasia-OSG066

Larvotto

, Áp Lợi Châu , Hồng Kông

Thuê: 92.000 HKD
3   3   1
Diện tích gộp: 2.423 sqft ( 38 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.836 sqft ( 50 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Balcony: 1, Maid's Room: 1, Maid's Bathroom: 1, L & D Room: Combined

Áp Lợi Châu Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Áp Lợi Châu
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/13/16 Thuê 7,88 Flat C, Floor 4, Block 17, South Horizons, Ap Lei Chau 794 $9.924,0
9/9/16 Thuê 7,48 Flat C, Floor 1, Block 13A, South Horizons, Ap Lei Chau 757 $9.881,0
9/9/16 Thuê 9,30 Flat H, Floor 39, Block 20, South Horizons, Ap Lei Chau 785 $11.847,0
9/8/16 Thuê 10,00 Flat E, Floor 19, Block 23A, South Horizons, Ap Lei Chau 986 $10.142,0
9/6/16 Thuê 6,25 Flat A, Floor 10, Block 33A, South Horizons, Ap Lei Chau 666 $9.384,0
9/6/16 Thuê 7,04 Flat D, Floor 22, Block 32, South Horizons, Ap Lei Chau 666 $10.568,0
9/6/16 Thuê 8,90 Flat A, Floor 9, Block 13, South Horizons, Ap Lei Chau 798 $11.153,0
9/6/16 Thuê 11,39 Flat F, Floor 37, Block 23A, South Horizons, Ap Lei Chau 979 $11.634,0
9/2/16 Thuê 11,10 Flat E, Floor 5, Block 9, South Horizons, Ap Lei Chau 931 $11.923,0
8/31/16 Thuê 7,28 Flat D, Floor 24, Block 33, South Horizons, Ap Lei Chau 666 $10.931,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Landmark Asia
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-039785
Website: www.landmarkasia.com
Giấy phép Đại lý:
Landmark Asia Realty Limited