Chi tiết giao dịch

Ngày: 1/6/2015
Địa chỉ: Flat 5, Floor 10, Block B, Greenery Garden, Pokfulam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.587
Giá(M): $18,30
Giá/ft2: $11.531
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/5/2016 Flat 2, Floor 6, Block D, Greenery Garden, Pokfulam Bán $13,20 1.244 $10.611
11/5/2015 Flat 4, Floor 9, Block C, Greenery Garden, Pokfulam Bán $21,50 1.629 $13.198
11/5/2015 Flat 4, Floor 9, Block C, Greenery Garden, Pokfulam Bán $21,50 1.629 $13.198
4/22/2015 Flat 5, Floor 11, Block B, Greenery Garden, Pokfulam Bán $18,60 1.587 $11.720
1/8/2015 Flat 5, Floor 1, Block B, Greenery Garden, Pokfulam Bán $15,00 1.587 $9.452
Xem thêm giao dịch