Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/8/2016
Địa chỉ: Flat 41, Floor 5, Block 5,Hillview Garden, Hong Kong Parkview, Tai Tam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.309
Giá(M): $21,60
Giá/ft2: $16.501
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ