Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/8/2016
Địa chỉ: Flat 63, Floor 8, Block 10, Hong Kong Parkview, Tai Tam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 2.771
Giá(M): $54,00
Giá/ft2: $19.488
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ