Chi tiết giao dịch

Ngày: 6/3/2016
Địa chỉ: Flat 1, Floor 2, Block C, South Bay Garden, Repulse Bay
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.027
Giá(M): $14,80
Giá/ft2: $14.411
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
6/16/2015 Flat 2, Floor 1, Block B, South Bay Garden, Repulse Bay Bán $24,50 1.542 $15.888
4/27/2015 Flat 1, Floor 5, Block A, South Bay Garden, Repulse Bay Bán $25,50 1.542 $16.537
10/9/2012 Flat 2, Floor 3, Block B, South Bay Garden, Repulse Bay Bán $23,28 1.542 $15.097
3/26/2012 Flat 1, Floor 6, Block C, South Bay Garden, Repulse Bay Bán $15,00 1.027 $14.606
3/26/2012 Flat 2, Floor 4, Block B, South Bay Garden, Repulse Bay Bán $22,00 1.542 $14.267
Xem thêm giao dịch