Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/13/2016
Địa chỉ: Flat E, Floor 10, Fu King Court, North Point
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 339
Giá(M): $3,80
Giá/ft2: $11.209
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
12/10/2010 Sale 1,96 5.782 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/14/2016 Flat B, Floor 21, Fu King Court, North Point Bán $3,88 362 $10.718
9/5/2016 Flat B, Floor 9, Fu King Court, North Point Bán $3,70 -- --
8/3/2016 Flat B, Floor 8, Fu King Court, North Point Bán $3,78 -- --
7/4/2016 Flat A, Floor 13, Fu King Court, North Point Bán $3,50 362 $9.669
6/3/2016 Flat F, Floor 3, Fu King Court, North Point Bán $1,00 279 $3.584
Xem thêm giao dịch