Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/13/2016
Địa chỉ: Flat D, Floor 11, Kin Yip Mansion, North Point
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 302
Giá(M): $3,18
Giá/ft2: $10.530
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/12/2016 Flat F, Floor 16, Kin Yip Mansion, North Point Bán $3,37 304 $11.086
8/24/2016 Flat C, Floor 5, Kin Yip Mansion, North Point Bán $3,10 302 $10.265
8/4/2016 Flat D, Floor 3, Kin Yip Mansion, North Point Bán $3,00 302 $9.934
6/21/2016 Flat F, Floor 5, Kin Yip Mansion, North Point Bán $2,80 304 $9.211
6/3/2016 Flat D, Floor 4, Kin Yip Mansion, North Point Bán $2,97 302 $9.828
Xem thêm giao dịch