Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/12/2016
Địa chỉ: Flat F, Floor 16, Kin Yip Mansion, North Point
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 304
Giá(M): $3,37
Giá/ft2: $11.086
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
4/2/2012 Sale 2,00 6.579 0,00
12/2/2010 Sale 1,89 6.217 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/13/2016 Flat D, Floor 11, Kin Yip Mansion, North Point Bán $3,18 302 $10.530
8/24/2016 Flat C, Floor 5, Kin Yip Mansion, North Point Bán $3,10 302 $10.265
8/4/2016 Flat D, Floor 3, Kin Yip Mansion, North Point Bán $3,00 302 $9.934
6/21/2016 Flat F, Floor 5, Kin Yip Mansion, North Point Bán $2,80 304 $9.211
6/3/2016 Flat D, Floor 4, Kin Yip Mansion, North Point Bán $2,97 302 $9.828
Xem thêm giao dịch