Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/8/2016
Địa chỉ: Flat B, Floor 12, Block 3, Pokfulam Gardens, Pokfulam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 535
Giá(M): $5,48
Giá/ft2: $10.243
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
8/11/2009 Sale 2,87 5.361 0,00
8/4/2009 Sale 3,18 5.944 0,00
4/23/2009 Sale 2,38 4.449 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ