Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/31/2016
Địa chỉ: Flat B, Floor 5, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 535
Giá(M): $5,30
Giá/ft2: $9.907
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
9/21/2010 Sale 3,04 5.679 0,00
4/22/2009 Sale 2,38 4.449 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ