Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/6/2016
Địa chỉ: Flat 1, Floor 26, Block A, Villa Rocha, Happy Valley
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.340
Giá(M): $24,88
Giá/ft2: $18.567
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
6/27/2016 Flat 4, Floor 29, Block A, Villa Rocha, Happy Valley Bán $24,00 1.340 $17.910
5/5/2016 Flat 1, Floor 19, Block B, Villa Rocha, Happy Valley Bán $24,10 1.340 $17.985
9/14/2015 Flat 2, Floor 24, Block B, Villa Rocha, Happy Valley Bán $25,00 1.313 $19.040
9/14/2015 Flat 2, Floor 24, Block B, Villa Rocha, Happy Valley Bán $25,00 1.313 $19.040
7/30/2015 Flat 3, Floor 12, Block B, Villa Rocha, Happy Valley Bán $27,28 1.313 $20.777
Xem thêm giao dịch