Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/6/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 9, Block 13, South Horizons, Ap Lei Chau
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 798
Giá(M): $8,90
Giá/ft2: $11.153
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
3/30/2012 Sale 6,48 8.120 0,00
5/11/2010 Sale 5,20 6.516 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ