Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/2/2016
Địa chỉ: Flat E, Floor 5, Block 9, South Horizons, Ap Lei Chau
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 931
Giá(M): $11,10
Giá/ft2: $11.923
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
10/30/2009 Sale 6,75 7.250 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ