Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/22/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 5, Block 10, Redhill Peninsula, Tai Tam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.301
Giá(M): $23,07
Giá/ft2: $17.736
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/2/2016 Flat A, Floor 16, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam Bán $23,77 1.401 $16.965
9/1/2016 Flat A, Floor 14, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam Bán $23,57 1.401 $16.821
8/30/2016 Flat B, Floor 9, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam Bán $23,11 1.391 $16.613
8/16/2016 Flat A, Floor 15, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam Bán $23,67 1.401 $16.893
8/12/2016 Flat A, Floor 8, Block 7, Redhill Peninsula, Tai Tam Bán $34,62 2.143 $16.156
Xem thêm giao dịch