Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/7/2016
Địa chỉ: Flat E, Floor 22, Block 1, The Wings, Sai Kung
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 807
Giá(M): $8,75
Giá/ft2: $10.843
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
12/7/2011 Sale 5,93 7.347 0,00
12/6/2011 Sale 6,06 7.507 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/14/2016 Flat B, Floor 41, Block 3, The Wings, Sai Kung Bán $15,30 1.135 $13.480
9/13/2016 Flat E, Floor 7, Block 2, The Wings, Sai Kung Bán $7,05 697 $10.115
9/9/2016 Flat A, Floor 12, Block 1, The Wings, Sai Kung Bán $12,14 1.157 $10.491
9/8/2016 Flat B, Floor 18, Block 7, The Wings, Sai Kung Bán $12,85 1.127 $11.402
9/5/2016 Flat D, Floor 26, Block 3, The Wings, Sai Kung Bán $7,08 693 $10.216
Xem thêm giao dịch