Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/7/2016
Địa chỉ: Flat C, Floor 18, Block 4, Greenvale Village, Discovery Bay
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 865
Giá(M): $6,30
Giá/ft2: $7.283
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ