Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/2/2016
Địa chỉ: Flat 8, Floor 21, Block C, Jade Plaza, Happy Valley
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 367
Giá(M): $3,08
Giá/ft2: $8.392
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
11/20/2012 Sale 2,28 6.213 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ