Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/30/2016
Địa chỉ: Flat 7, Floor 4, Block C, Jade Plaza, Happy Valley
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 362
Giá(M): $2,85
Giá/ft2: $7.873
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ