Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/15/2016
Địa chỉ: Flat 1, Floor 18, Block C, Jade Plaza, Happy Valley
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 362
Giá(M): $3,09
Giá/ft2: $8.544
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
5/29/2013 Sale 2,46 6.796 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ