Để bán
Cho thuê
Giá (HKD)
Diện tích (sqft)
Phòng ngủ
Từ khóa

What is PropGO?

PropGO là một Hong Kong công cụ tìm kiếm bất động sản giúp bạn tìm Hong Kong nhà bán Hong Kong nhà cho thuê từ Hong Kong cơ quan bất động sản, Hong Kong đại lý, nhiều và Hong Kong sở hữu nhà.
Chúng tôi cung cấp Hong Kong người tiêu dùng sở hữu các thông tin trên Hong Kong khu phố, Hong Kong giao dịch bất động sản , và phần mềm để giúp bạn thực hiện thông minh hơn Hong Kong mua tài sản và Hong Kong tài sản thuê quyết định.

Danh mục được thêm vào gần đây

Địa chỉ Giá (HKD) Diện tích
Thung Khám Giác - Pearl Villa Thuê 150K 0'
Tây Bán Sơn - Arezzo Thuê 85K 0'
Trung Hoàn - CentreStage Bán 75,00M 0'
Du Cảnh Loan - La Vista Bán 7,50M 781'
Bắc giác - Flora Garden Thuê 31K 786'
Tây Bán Sơn - Valiant Park Bán 17,50M 995'
Tây Bán Sơn - Excelsior Court Thuê 50K 1.128'
Đông Bán Sơn - Monmouth Villa Thuê 82K 1.877'
Tây Bán Sơn - Seymour Thuê 76K 1.878'
Thiển Thủy Loan - Hong Kong Parkview Thuê 73K 1.900'
Du Cảnh Loan - Chianti Thuê 50K 2.100'
Thiển Thủy Loan - Hong Kong Parkview Thuê 98K 2.581'

Giao dịch bất động sản