Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/8/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 6, Block 2,South Crest, Residence Bel-Air, Cyberport
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.348
Giá(M): $20,00
Giá/ft2: $14.837
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
2/23/2010 Sale 15,18 11.261 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ