Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/1/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 37, Block 1,Larvotto, Residence Bel-Air, Cyberport
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.710
Giá(M): $32,00
Giá/ft2: $18.713
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ