Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/6/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 36, Block 7,Larvotto, Residence Bel-Air, Cyberport
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.561
Giá(M): $27,00
Giá/ft2: $17.297
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ