Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/8/2016
Địa chỉ: Flat F, Floor 15, Block 6, Greenvale Village, Discovery Bay
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 533
Giá(M): $3,66
Giá/ft2: $6.867
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
2/17/2011 Sale 1,92 3.602 0,00
9/24/2010 Sale 1,74 3.255 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ