Ref: 2941963 | Last Modified: 07-06-2023
Agency Property ID: landmarkasia-SSK058

Pacific View

, Đại Đàm , Hồng Kông

Thuê: 75.000 HKD
4   4   1
Diện tích gộp: 2.054 sqft ( 37 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.674 sqft ( 45 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

No. of carpark: 1 , Balcony: 1, Maid's Room: 1, Maid's Bathroom: 1, L & D Room: Combined

Đại Đàm Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Đại Đàm
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/8/16 Thuê 54,00 Flat 63, Floor 8, Block 10, Hong Kong Parkview, Tai Tam 2.771 $19.488,0
9/2/16 Thuê 23,77 Flat A, Floor 16, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.401 $16.965,0
9/1/16 Thuê 23,57 Flat A, Floor 14, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.401 $16.821,0
8/30/16 Thuê 23,11 Flat B, Floor 9, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.391 $16.613,0
8/22/16 Thuê 23,07 Flat A, Floor 5, Block 10, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.301 $17.736,0
8/16/16 Thuê 23,67 Flat A, Floor 15, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.401 $16.893,0
8/12/16 Thuê 34,62 Flat A, Floor 8, Block 7, Redhill Peninsula, Tai Tam 2.143 $16.156,0
8/9/16 Thuê 34,29 Flat A, Floor 10, Block 7, Redhill Peninsula, Tai Tam 2.143 $16.001,0
8/8/16 Thuê 21,60 Flat 41, Floor 5, Block 5,Hillview Garden, Hong Kong Parkview, Tai Tam 1.309 $16.501,0
8/5/16 Thuê 21,87 Flat B, Floor 15, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.391 $15.725,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Landmark Asia
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-039785
Website: www.landmarkasia.com
Giấy phép Đại lý:
Landmark Asia Realty Limited