Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/12/2016
Địa chỉ: Flat F, Floor 14, Block 2, Pokfulam Gardens, Pokfulam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 526
Giá(M): $5,78
Giá/ft2: $10.989
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
2/5/2010 Sale 2,80 5.323 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ