Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/9/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 29, Block 5, Residence Bel-Air, Cyberport
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.560
Giá(M): $24,70
Giá/ft2: $15.833
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
4/21/2009 Sale 14,35 9.200 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ