Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/25/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 7, Block 5, Pokfulam Gardens, Pokfulam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 833
Giá(M): $9,20
Giá/ft2: $11.044
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
9/10/2012 Sale 7,35 8.824 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ